• 0769 295 220
  • office@scoala.tv

Protecția datelor personale

Caută cursuri

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice si conform cu Decizia 91/2006 Școala de Televiziune are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este educational.
Sunteţi sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de instituțiile de învățământ public și privat, în scopul gestionării bazei de date a cursanților, precum și a celei cu caracter economico-financiar și administrativ.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestării activităților solicitate de către dumneavoastră.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații Școlii de Televiziune.
Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Școala de Televiziune?
□ DA □NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul nostru din Bucuresti, Str. Barbu Văcărescu nr. 162, Sector 2. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Ne angajăm să aplicăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Din acest motiv folosim tehnologie de securitate standard în domeniu.
Școala de Televiziune utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare. Datele cu caracter personal sunt pastrate într-o baza de date protejată, la care au acces doar angajații Școlii de Televiziune.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html